Introductie¶

Deze documentatie beschrijft de stappen die nodig zijn om een HiSPARC detector aan te sluiten op een computer en zo een volledig HiSPARC station op te nemen in ons landelijke detectienetwerk. Het bouwen van een detector wordt hier niet behandeld.

Het eerste deel, Installatie van de HiSPARC electronica, handelt over het aansluiten van de HiSPARC electronica. Het tweede deel, Installatie van de HiSPARC software beschrijft het installeren van de HiSPARC software. Het derde deel, Configuratie van de HiSPARC software, beschrijft de laatste stappen die nodig zijn om de detectoren in te regelen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de software, deze handleiding of het HiSPARC experiment in algemenere zin, neemt u dan contact op met onze projectcoördinator Surya Bonam (suryab@nikhef.nl).